Biljettbidragsprogram – Sverige


För ett stressfritt biljettköp kan du välja SecureMyBooking biljettbidragsprogram för att få återbetalning om du inte kan göra det till din händelse av de skäl som anges i Programmet.

Från trafikförseningar, sjukdom, dåligt väder, strejk, olyckor och mycket mer är det enkelt för dig att ansöka om återbetalning. För bara en bråkdel av priset på dina biljetter kan du få 100% av biljettpriset (inklusive bokning och porto) om du inte kan delta i en eller flera skäl i programmet.

Vad täcks?
Vad täcks inte?
Viktiga programvillkor
Hur ansöker jag om återbetalning?
Definitioner