Billett Refusjon Program – Norge

For et bekymringsløst billettkjøp, kan du velge Secure MyBooking TicketRefund Programmet for å få avslag hvis du ikke kan komme på arrangementet du har billett til.

Enten det er forsinkelser i trafikken, sykdom, ugunstige værforhold, streiker, ulykker eller andre ting, er det enkelt for deg å søke om refusjon. For bare en brøkdel av det billettene dine koster vil det være mulig å få tilbake 100% av den totale billettprisen. Dette gjelder inkludert billettavgift eller andre administrasjonsgebyr. Forsikringen gjelder også hvis du ikke kan komme på arrangementet av en eller flere grunner.

COVID-19 (Coronavirus) FAQ

  • Bekreftet smitte resulterer I at billettkjøper ikke kan delta på arrangement i tilfeller der arrangementet er ikke avlyst.
  • Billettkjøpers dødsfall i forbindelse med COVID-19
  • Billettkjøper har blitt pålagt å isolere seg av helsemyndigheter (attest må vises frem)
  • Billettkjøperen får ikke deltatt på arrangement på grunn av statlig reiseforbud som gjør det umulig for billettkjøper å delta. Rsieforbudet må i dette tilfellet må være innført etter billettkjøpet.

Hva forsikringen ikke dekker?

  • Frykten for å delta på arrangement på grunnet viruset.
  • Selv-pålagt isolasjon som ikke er beordret at helsemyndigheter.
  • Refusjon for et arrangement som er avlyst av spillested eller arrangør.
  • Billetter kjøpt før 14. mai 2020
Hva er jeg dekket for?
Hva er jeg ikke dekket for?
Viktige programbetingelser
Hvordan søker jeg om refusjon?
Definisjoner