ÅTERBETALNINGSSKYDD – Sverige

Om du ansluter dig till Secure My Booking kan du alltid ansöka om att få dina biljetter återbetalda om du av någon anledning inte kan närvara vid ett evenemang. Nedan följer några exempel på godkända anledningar, trafikförsening, Sjukdom, Oförutsedda väderförhållande, Strejk, Olycka.

Det är lätt att ansöka om återbetalning av dina biljetter. För en liten del av biljettkostnaden kan du få tillbaka 100% av biljettpriset (inklusive eventuella leverans- och serviceavgifter). 

Vad omfattas jag av?
Vad omfattas jag inte av?
Viktiga villkor
Ansök om återbetalning
Definitioner