ÅTERBETALNINGSSKYDD – Sverige

Om du ansluter dig till Secure My Booking kan du alltid ansöka om att få dina biljetter återbetalda om du av någon anledning inte kan närvara vid ett evenemang. Nedan följer några exempel på godkända anledningar, trafikförsening, Sjukdom, Oförutsedda väderförhållande, Strejk, Olycka.

Det är lätt att ansöka om återbetalning av dina biljetter. För en liten del av biljettkostnaden kan du få tillbaka 100% av biljettpriset (inklusive eventuella leverans- och serviceavgifter). 

Vanliga frågor om Covid-19 (Coronaviruset).

  • Om du inte kan närvara på ett evenemang på grund av bekräftad pågående covid-19-infektion. (Förutsatt att evenemanget inte har ställts in.)
  • Vid egen eller närståendes bortgång på grund av covid-19.
  • Om du inte kan närvara på ett evenemang på grund av att läkare/ vårdgivare har beordrat självisolering (måste styrkas med intyg).
  • Om du inte kan närvara på ett evenemang på grund av att det införts reseförbud i din hemregion på sådana villkor att det gör det omöjligt för dig att resa till evenemanget. (Förutsatt att reseförbudet införs efter att du köpt biljetter till evenemanget.)

Du omfattas inte av programmet och har inte rätt till återbetalning om du:

  • Inte kan närvara på evenemanget för att du känner rädsla att medverka.
  • På eget initiativ satt dig i självisolering som inte beordrats av läkare/vårdgivare.
  • Evenemanget ställts in av arrangören eller arenan.
  • Biljetterna köptes före den 14: e maj 2020.
Vad omfattas jag av?
Vad omfattas jag inte av?
Viktiga villkor
Ansök om återbetalning
Definitioner